"pilot is killed" — Słownik kolokacji angielskich

pilot is killed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pilot jest zabity
  1. kill czasownik + pilot rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The pilot and 12 people on the ground were killed, including four children.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo