"plot to kill" — Słownik kolokacji angielskich

plot to kill kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fabuła zabić
 1. plot czasownik + kill czasownik
  Silna kolokacja

  For that reason, at least one group plotted to kill him.

  Podobne kolokacje:
 2. kill czasownik + plot rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  You know that this man has information on a plot to kill innocent civilians.

  Podobne kolokacje: