ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"kill one's kids" — Słownik kolokacji angielskich

kill one's kids kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabijać czyjś dzieci
  1. kill czasownik + kid rzeczownik
    Silna kolokacja

    But did they have to kill his wife and kids, too?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo