"raise kids" — Słownik kolokacji angielskich

raise kids kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wychowaj dzieci
  1. raise czasownik + kid rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She had to raise two kids by herself for six months.

    Podobne kolokacje: