"keep kids" — Słownik kolokacji angielskich

keep kids kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zatrzymaj dzieci
  1. keep czasownik + kid rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He would have given up the Job to keep his wife and kids.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo