"teach kids" — Słownik kolokacji angielskich

teach kids kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz dzieci
  1. teach czasownik + kid rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Not sure what they're teaching kids in college these days.

    Podobne kolokacje: