"help kids" — Słownik kolokacji angielskich

help kids kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomoc dzieci
  1. help czasownik + kid rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "He just thought it was something to help kids," she said.

    Podobne kolokacje: