"help kids" — Słownik kolokacji angielskich

help kids kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomoc dzieci
  1. help czasownik + kid rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Here, five family traditions to help your kids in school.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo