Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"help others" — Słownik kolokacji angielskich

help others kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomóż innym
  1. help czasownik + others rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Now I try to help others with the light you gave me.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo