"kill one's enemies" — Słownik kolokacji angielskich

kill one's enemies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabijać czyjś wrogowie
  1. kill czasownik + enemy rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "Why do you need me to kill your enemies off one at a time?"

powered by  eTutor logo