"kill several women" — Słownik kolokacji angielskich

kill several women kolokacja
Popularniejsza odmiana: kill a woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabij kilka kobiet
  1. kill czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In 2000, for the first time, the disease killed more women than men.

    Podobne kolokacje: