"kill the pilot" — Słownik kolokacji angielskich

kill the pilot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabij pilota
  1. kill czasownik + pilot rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    So perhaps it had been better not to kill the female pilot.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo