"kill humans" — Słownik kolokacji angielskich

kill humans kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabij ludzi
  1. kill czasownik + human rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They use their bodies not to kill other humans but to try to get them to listen.

powered by  eTutor logo