"infect humans" — Słownik kolokacji angielskich

infect humans kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakaź ludzi
  1. infect czasownik + human rzeczownik
    Silna kolokacja

    Two cases of humans infected with it have been confirmed in that region.

powered by  eTutor logo