Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"cause in humans" — Słownik kolokacji angielskich

cause in humans kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powód w ludziach
  1. cause czasownik + human rzeczownik
    Silna kolokacja

    However, chronotherapy has been known to cause it in humans.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo