"dobijać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dobijać" po polsku — Słownik angielsko-polski

dobijać

czasownik
 1. kill *****   [TRANSITIVE]
  I don't like killing wounded animals. (Nie lubię dobijać rannych zwierząt.)
  He'll die anyway so we should kill him now. (On i tak umrze, więc powinniśmy go dobić już teraz.)
 1. come alongside
idiom
 1. be killing somebody
  • dobijać kogoś, dawać się komuś we znaki
   His absence is killing me but he should be home next week. (Jego nieobecność daje mi się we znaki, ale w przyszłym tygodniu powinien być w domu.)
   This new job is killing me, I have to find something else. (Ta nowa praca mnie dobija, muszę znaleźć coś innego.)

"dobijać" — Słownik kolokacji angielskich

come alongside kolokacja
 1. come czasownik + alongside przyimek = dobijać (do nabrzeża)
  Bardzo silna kolokacja

  The second car came alongside the first and stopped in the center of the road.

  Podobne kolokacje: