"dobić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dobić" po polsku

czasownik
  1. kill *****   [przechodni]
    I don't like killing wounded animals. (Nie lubię dobijać rannych zwierząt.)
    He'll die anyway so we should kill him now. (On i tak umrze, więc powinniśmy go dobić już teraz.)
  1. come alongside
phrasal verb
  1. finish somebody off
idiom
  1. coup de grâce

powered by  eTutor logo