NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"get killed" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get killed" po angielsku — Słownik polsko-angielski

get killed

 1. zginąć
czasownik
 1. zabić (kogoś) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  They killed him and threw the body into the river. (Oni zabili go i wrzucili ciało do rzeki.)
  I heard that someone tried to kill our king - is this true? (Słyszałem, że ktoś próbował zabić naszego króla - czy to prawda?)
  link synonim: murder
 2. niszczyć [TRANSITIVE]
  I want you to kill this city. (Chcę, żebyś zniszczył to miasto.)
  Your dog killed my shoes! (Twój pies zniszczył moje buty!)
 3. dobijać [TRANSITIVE]
  I don't like killing wounded animals. (Nie lubię dobijać rannych zwierząt.)
  He'll die anyway so we should kill him now. (On i tak umrze, więc powinniśmy go dobić już teraz.)
 4. wrzucić coś na ruszt, wsunąć coś spoken [TRANSITIVE]
  Could we stop for a meal? I'd gladly kill something. (Możemy zrobić postój na jedzenie? Z chęcią wrzuciłbym coś na ruszt.)
  I'm starving, I have to kill something before I go to work. (Umieram z głodu, muszę coś wsunąć zanim pójdę do pracy.)
 5. wprawić w zachwyt, wywołać aplauz [TRANSITIVE]
  She killed it with that performance. (Ona wywołała aplauz tym wystąpieniem.)
  He started singing and his voice killed me. (Zaczął śpiewać, a jego głos wprawił mnie w zachwyt.)
 6. obalić (np. butelkę alkoholu) slang [TRANSITIVE]
  I've never seen someone kill a bottle of liquor so fast. (Nigdy nie widziałem, żeby ktoś obalił butelkę alkoholu w takim czasie.)
  He is so drunk because he killed six beers. (On jest taki pijany, bo obalił sześć piw.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. zabicie, zabójstwo
  As of now, he has twenty confirmed kills. (W tej chwili on ma dwadzieścia potwierdzonych zabić.)
  This was a spectacular kill. They didn't expect anything. (To było spektakularne zabicie. Niczego się nie spodziewali.)
 2. zdobycz, upolowana zwierzyna
  They never failed to bring a kill from a hunt. (Oni zawsze przynosili upolowaną zwierzynę z łowów.)
  Tonight we'll eat my kill for supper. (Dziś na kolację zjemy moją zdobycz.)
 3. mocna trawa slang
  Be careful with that stuff. I heard it's a kill. (Uważaj z tym towarem. Słyszałem, że to mocna trawa.)
  I have never smoked such a kill. (Nigdy wcześniej nie paliłem takiej mocnej trawy.)
 4. zniszczenie, zatopienie (np. okrętu wroga), strącenie (samolotu)
  The paintings on the plane represent the number of enemy kills. (Malunki na samolocie odpowiadają liczbie wrogich strąceń.)
  We have to investigate the kill of that plane - I think our enemy did that. (Musimy zbadać strącenie tego samolotu - myślę, że zrobił to nasz wróg.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


Powiązane zwroty — "get killed"

przymiotnik
inne

"get killed" — Słownik kolokacji angielskich

get killed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zgiń
 1. get czasownik + kill czasownik
  Bardzo luźna kolokacja

  Augustus will not rat out Poet because he made the choice to do drugs himself and is not trying to get anyone else killed.

  Podobne kolokacje: