KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"fall" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fall czasownik

fall + rzeczownik
Kolokacji: 10
fall off one's horse • fall off one's chair • fall off a cliff • fall down the stairs • fall off one's bike • ...
czasownik + fall
Kolokacji: 36
start falling • keep falling • begin falling • cause to fall • stop falling • avoid falling • begin to fall • tend to fall • start to fall • ...
fall + przyimek
Kolokacji: 78
fall into • fall off • fall down • fall under • fall within • fall below • fall through • fall upon • fall behind • fall onto • fall across • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 60
2. fall under = podlegać pod, obejmować (np. kategorię) fall under
3. fall off = odpaść, oderwać się, spaść, odłączać się fall off
4. fall over = przewrócić się fall over
5. fall out = wypadać (np. ząb, portfel z kieszeni) fall out
6. fall down = przewrócić się, upaść (spaść) fall down
7. fall within = podlegać, wchodzić w zakres fall within
8. fall below = spadnij poniżej fall below
9. fall through = nie dojść do skutku, nie powieść się, nie udawać się, nawalić fall through
  • That is why we do not fall through the floor.
  • The top half of his body fell through the open window.
  • At least we know it didn't fall through lack of effort.
  • At one point I fell through the floor into space.
  • Sat down and I fell through the whole of the chair.
  • But his agreement fell through last month and he lost $1 million.
  • We may well fall all the way through the planet.
  • I've been falling through space so long I don't remember which end is up.
  • "Then how come it doesn't fall through the floor right now?"
  • They rose and fell but through a very small space.
10. fall upon = spadać na fall upon
11. fall behind = pozostawać w tyle, zwalniać kroku fall behind
12. fall onto = spadać na fall onto
13. fall across = spadnij wszerz fall across
14. fall outside = nie wchodzić w zakres, nie podlegać fall outside
15. fall beneath = spadnij poniżej fall beneath
16. fall to = zabierz się fall to
17. fall on = spadnij fall on
19. fall between = spadnij pośrodku fall between
20. fall in = zapaść się fall in
21. fallen since = spadły od tej pory fallen since
22. fall toward = spadać w kierunku fall toward
23. fall towards = spadać w kierunku fall towards
24. fall by = spadnij fall by
25. fall against = spadać przeciwko fall against
26. fall around = spadnij wokół fall around
28. fall near = spadnij blisko fall near
29. fall for = daj się nabrać fall for
30. fall during = spadać podczas fall during
31. fall before = spadnij wcześniej fall before
32. fall without = spadnij na zewnątrz fall without
33. fall among = spadać wśród fall among
34. fall at = spadać przy fall at
35. fall after = spadnij potem fall after
37. fall with = spadać z fall with
38. fall about = padać ze śmiechu, tarzać się ze śmiechu, śmiać się niekontrolowanie fall about
39. fall back = wycofywać się fall back
40. fall until = spadać do czasu gdy fall until
41. fall of = spadać z fall of
42. fall amid = spadać wśród fall amid
43. fall along = spadnij wzdłuż fall along
45. fall including = spadać w tym fall including
47. fall throughout = spadnij przez cały czas fall throughout
48. fall down on = potknij się fall down on
50. fall off in = spadać w fall off in
51. fall inside = spadnij do środka fall inside
52. fall because of = spadać z powodu fall because of
53. fall down in = wpadnij w dół fall down in
54. fall following = upadek następując fall following
55. fall beyond = spadnij dalej fall beyond
56. fall above = spadnij wyżej fall above
57. fall due to = przypaść do zapłaty aby fall due to
58. fall past = upadek przeszłość fall past
59. fall while = upadek podczas gdy fall while
60. fall up = spadnij w górę fall up
fall + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 258
fall apart • fall silent • fall short • fall away • fall behind • fall sharply • fall further • fall flat • fall forward • fall open • eventually fall • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.