"pochlebna recenzja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pochlebna recenzja" po polsku

"pochlebna recenzja" — Słownik kolokacji angielskich

favourable review kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pochlebna recenzja
  1. favourable przymiotnik + review rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A favourable review did appear, but not until a year later.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo