"review applications" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podania przeglądu
  1. review czasownik + application rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He offered to review my application before I sent it off.

powered by  eTutor logo