BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"develop applications" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opracuj aplikacje
  1. develop czasownik + application rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Facebook is always working on developing new applications for members.

powered by  eTutor logo