ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"develop techniques" — Słownik kolokacji angielskich

develop techniques kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opracuj techniki
  1. develop czasownik + technique rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Develop their techniques; use every means to cut down the time used up.

powered by  eTutor logo