ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"technique known" — Słownik kolokacji angielskich

technique known kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): metoda znany
  1. know czasownik + technique rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Around this time, another technique known as the glass shot was also being used.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo