TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"odpady" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odpady" po polsku

odpady

obrazek do "waste" po polsku obrazek do "rubbish" po polsku
rzeczownik
 1. waste *** , także: wastes *   [niepoliczalny]
  The waste left in the forest made me mad. (Odpady pozostawione w lesie zdenerwowały mnie.)
  The capital city has a huge problem with toxic waste. (Stolica ma duży problem z toksycznymi odpadami.)
 2. rubbish BrE , garbage AmE ** , trash AmE **
  • śmieci, odpady [niepoliczalny]
   The dumpster was empty except for a single bag of garbage. (Kontener był pusty oprócz jednej torby ze śmieciami.)
   She put the rubbish out. (Ona wyrzuciła śmieci.)
   Will someone take out the trash? (Czy ktoś wyniesie śmieci?)
   Put it in the trash. (Wyrzuć to do śmieci.)
 3. scrap **
 4. spoil *
  • odpady, odwały (np. w kopalni węgla)
 5. dross
 6. scran
rzeczownik
 1. cripple *
 2. cull

Powiązane zwroty — "odpady"

phrasal verb
odpadać = fall away +2 znaczenia
czasownik
odpadać = shear +1 znaczenie
wydalać (odpady, gazy) = expel , także: expulse
rzeczownik
przymiotnik
odpadowy = residual +1 znaczenie