"hazardous waste" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hazardous waste" po angielsku

hazardous waste

rzeczownik
  1. niebezpieczne odpady
    My aunt lived in a house that was built on a hazardous waste dump. (Moja ciotka mieszkała w domu, który został zbudowany na składowisku odpadów niebezpiecznych.)
    I welcome the fact that the directive also covers issues concerning the disposal of hazardous waste and oils. (Z radością przyjmuję fakt, że w dyrektywie poruszone zostały problemy związane ze składowaniem odpadów niebezpiecznych i olejów.)

"hazardous waste" — Słownik kolokacji angielskich

hazardous waste kolokacja
  1. hazardous przymiotnik + waste rzeczownik = niebezpieczne odpady
    Bardzo silna kolokacja

    As such it has always been considered a hazardous waste.

powered by  eTutor logo