PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"waste" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

waste czasownik

waste + rzeczownik
Kolokacji: 44
waste time • waste money • waste energy • waste effort • waste one's life • waste one's breath • waste words • waste resources • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
  • And you know them better than I, they waste no time.
  • And they would waste no time in coming after him.
  • I don't want to waste any more time down here.
  • And we didn't waste any time talking to him either.
  • Just the same, she didn't want to waste any more time here than they had to.
  • I won't help you waste any more time playing games.
  • I did not want to waste any time in playing games with him.
  • I don't want to waste any more time on him.
  • I saw no reason to waste any more time waiting for you.
  • He didn't want to have to waste any time now.
2. waste money = odpady pieniądze waste money
4. waste effort = wysiłek odpadów waste effort
6. waste one's breath = strzępić sobie język, marnować czas waste one's breath
7. waste words = słowa odpadów waste words
9. waste hours = godziny odpadów waste hours
10. waste a lot = zmarnuj dużo waste a lot
13. time to waste = czas do odpadów time to waste
czasownik + waste
Kolokacji: 15
stop wasting • go to waste • want to waste • avoid wasting • afford to waste • ...
waste + przyimek
Kolokacji: 17
waste on • waste in • waste with • waste at • waste from • ...
waste + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 9
waste away • completely wasted • simply waste • largely wasted • entirely wasted • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.