KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sorely missed" — Słownik kolokacji angielskich

sorely missed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gorzko opuścić
  1. miss czasownik + sorely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    We will sorely miss you and our good times together.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo