"greatly missed" — Słownik kolokacji angielskich

greatly missed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znacznie opuścić
  1. miss czasownik + greatly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    We will greatly miss our special friend of 30 years.

powered by  eTutor logo