"narrowly miss" — Słownik kolokacji angielskich

narrowly miss kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ledwie opuść
  1. miss czasownik + narrowly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He would later narrowly miss the final cut for the team.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo