"barely miss" — Słownik kolokacji angielskich

barely miss kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ledwie opuść
  1. miss czasownik + barely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Here are some games that just barely missed the main list.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo