"nieważne" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nieważne" po polsku

nieważne

 1. never mind * , także: nemmine język mówiony , także: nvm język pisany
  • nieważne, mniejsza z tym, nie było tematu, mniejsza o to
   Never mind, I'll do better next time. (Nieważne, postaram się bardziej następnym razem.)
   I have nothing to say to you, never mind. (Nie mam ci nic do powiedzenia, mniejsza z tym.)
 2. forget it *
  • nie ma sprawy, nieważne, daj spokój, nie ma za co (przepraszać)
   - I'm sorry that I lost your hat. - Forget it. I didn't like it anyway. (- Przepraszam, że zgubiłem twój kapelusz. - Daj spokój. I tak go nie lubiłem.)
   Wyrażenie używane, aby podkreślić, że coś nie jest istotne, nie ma większego znaczenia.
   link synonim: forget about it
 3. no matter ***
  • nieważne, nie ma sprawy przestarzale
   No matter what he says, I will not go back there. (Nieważne, co powie, nie wrócę tam.)
   "Thank you for your help." "No matter." ("Dziękuję za pańską pomoc." "Nie ma sprawy.")
 1. forget about it , także: fuhgeddaboudit American English dialekt , także: fuhgeddaboutit American English dialekt
przymiotnik
 1. irrelevant *  
  It's irrelevant whether you like it or not. (Nieważne, czy ci się to podoba czy nie.)
  przeciwieństwo: relevant
 2. invalid
  • nieprawidłowy, nieważny (np. o bilecie, dokumencie)
   Without this stamp your passport is invalid. (Bez tej pieczątki twój paszport jest nieważny.)
   He paid a fine for having an invalid ticket. (Zapłacił mandat za posiadanie nieważnego biletu.)
   The password is invalid. (Hasło jest nieprawidłowe.)
   przeciwieństwo: valid
 3. unimportant
 4. null
 5. paltry
 6. nonsignificant
 7. void *
 8. out-of-date , out of date
 9. expired
  • nieważny (po terminie)
   Can I renew my passport if it's expired? (Czy mogę odnowić swój paszport, jeśli jest nieważny?)
 10. non-essential , także: nonessential
 11. gnatlike
 12. nonmajor
 13. nonvalid
 14. petit
 15. nugatory
 16. inessential
 17. nonserious
 18. nonmaterial
 19. disallowed
 20. piddly
 21. poxy
 22. matterless
idiom
 1. of no consideration
  • nieważny, bez znaczenia
 1. null and void
  • nieważny, nieprawomocny, bez mocy prawnej
   Any provision that is against the law is null and void. (Każde postanowienie niezgodne z prawem jest nieważne.)
   An unsigned agreement is null and void. (Niepodpisana umowa nie ma mocy prawnej.)
   According to labour code, an employment contract concluded between an employer and an employee under sixteen is considered as null and void. (Według kodeksu pracy umowę o pracę, zawartą między pracodawcą a pracownikiem poniżej szesnastego roku życia, uznaje się za nieważną.)

powered by  eTutor logo