PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"przez telefon" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przez telefon" po polsku

przez telefon

obrazek do "by phone" po polsku
 1. by phone * , over the phone  
  We can discuss this by phone. (Możemy to przedyskutować przez telefon.)
  I talked to my bank consultant over the phone. (Rozmawiałem z moim konsultantem bankowym przez telefon.)
  I don't want to talk about it over the phone - can we meet tomorrow? (Nie chcę o tym rozmawiać przez telefon - czy możemy się spotkać jutro?)
 1. on the phone
 2. over the telephone  
 3. down the telephone    BrE
przysłówek
 1. over the wire

Powiązane zwroty — "przez telefon"

czasownik
phrasal verb
połączyć się (przez telefon) = get through
rzeczownik
przyimek
z wykorzystaniem czegoś (o metodzie, sposobie robienia czegoś, np. zamawiania biletów przez telefon, podróżowania samochodem) = by
inne
idiom
zaimek
tu (używane przy przedstawianiu się przez telefon) = this
inne
Zapisałam. (gdy potwierdzamy, że coś zrozumieliśmy, np. przez telefon) = Got it.

"przez telefon" — Słownik kolokacji angielskich

by phone kolokacja
 1. by przyimek + phone rzeczownik = przez telefon
  Bardzo silna kolokacja

  A list of things to do sat by the phone.

  Podobne kolokacje:
via telephone kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez telefon
 1. via przyimek + telephone rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  In 1949, he began doing the program from his house, via telephone.

  Podobne kolokacje:
via phone kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez telefon
 1. via przyimek + phone rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  They are now working and we would be happy to help you via phone.

  Podobne kolokacje:
over the phone kolokacja
 1. over przyimek + phone rzeczownik = przez telefon
  Zwykła kolokacja

  The President read me what you wrote over the phone.

  Podobne kolokacje:
over the telephone kolokacja
 1. over przyimek + telephone rzeczownik = przez telefon
  Zwykła kolokacja

  The others had learned the news from the talk over the telephone.

  Podobne kolokacje:
on the phone kolokacja
 1. on przyimek + phone rzeczownik = przez telefon, telefonicznie
  Zwykła kolokacja

  He took the call on the phone in the living room.

  Podobne kolokacje:
over the wire kolokacja
 1. over przyimek + wire rzeczownik = przez telefon, telefonicznie
  Zwykła kolokacja

  At any rate, somebody spoke to me over the wire.

  Podobne kolokacje:
through the phone kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez telefon
 1. through przyimek + phone rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  The voice comes through the phone, weak but clear, from more than 3,000 miles away.

  Podobne kolokacje:
by the phone kolokacja
Popularniejsza odmiana: by phone
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez telefon
 1. by przyimek + phone rzeczownik
  Luźna kolokacja

  A list of things to do sat by the phone.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo