BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"not the least" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "not the least" po angielsku

przysłówek
 1. wcale, ani trochę

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

little ***** , także: lil' informal , także: lil slang

little-house.jpg
przymiotnik
Stopniowanie: stopień wyższy  less, stopień najwyższy  the least
 1. mały
  They live in a nice, little house. (Oni mieszkają w ładnym, małym domku.)
  She has little hands. (Ona ma małe dłonie.)
  link synonimy: small, tiny
  przeciwieństwo: big
 2. mały, nieduży, niewielki, krótki
  This is a rather little town. (To raczej niewielkie miasteczko.)
  We have a little house in the suburbs. (Mamy nieduży domek na przedmieściach.)
  They made a fortune in little time. (Oni dorobili się fortuny w krótkim czasie.)
  I'll take a little nap. (Utnę sobie krótką drzemkę.)
  W tym znaczeniu "little" występuje przed rzeczownikiem.
 3. młodszy, mały (np. brat, dziecko)
  This is my little brother. (To jest mój młodszy brat.)
  She was very naughty when she was a little kid. (Ona była bardzo niegrzeczna, kiedy była małym dzieckiem.)
  My poor little baby! (Moje biedne małe dziecko!)
  W tym znaczeniu "little" występuje przed rzeczownikiem.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przysłówek
Stopniowanie: stopień wyższy  less, stopień najwyższy  the least
 1. mało, trochę, niewiele (np. pieniędzy, czasu)
  I've got little money. (Mam mało pieniędzy.)
  He's got little time. (On ma niewiele czasu.)
  I have little patience for noisy neighbours. (Mam niewiele cierpliwości do hałaśliwych sąsiadów.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

zaimek
 1. mało, niewiele
  I did very little today. (Zrobiłam dzisiaj bardzo niewiele.)
  I have little patience for incompetent people. (Mam mało cierpliwości do niekompetentnych ludzi.)
przysłówek
 1. zwłaszcza, choćby, bynajmniej, szczególnie formal

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przysłówek
 1. najmniej
  I like history the least. (Najmniej lubię historię.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. najmniejszy
  He is the least of my problems. (On jest najmniejszym z moich problemów.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "not the least"

przysłówek
przymiotnik

powered by  eTutor logo