Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"ktoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ktoś" po polsku

ktoś

obrazek do "somebody" po polsku 6) Number the personal
zaimek
 1. somebody , **** , someone *****  
  Go ask somebody else. (Idź zapytać kogoś innego.)
  I hope somebody's got a camera. (Mam nadzieję że ktoś ma aparat.)
  Are you waiting for someone? (Czekasz na kogoś?)
 2. anyone ****
  • ktoś, ktokolwiek, każdy
   Has anyone seen Jane? (Czy ktokolwiek widział Jane?)
   Why would anyone do that? (Czemu ktoś miałby to zrobić?)
   Anyone might have done it. (Mógł to zrobić ktokolwiek.)
   link synonim: anybody
 3. anybody ***
  • ktoś, ktokolwiek, każdy
   Can anybody answer my question? (Czy ktokolwiek może odpowiedzieć na moje pytanie?)
   Can anybody help me? Please! (Czy ktoś może mi pomóc? Proszę!)
   link synonim: anyone
 4. they *****

Powiązane zwroty — "ktoś"

przyimek
z (gdzie ktoś zaczyna, skąd ktoś pochodzi) = from
pod (używane do określenia numeru telefonu, pod jakim ktoś jest dostępny) = on BrE , at AmE
za (np. gdy ktoś popiera coś) = pro
inne
zaimek
kto = who , także: wha ScoE dialekt
który = which +1 znaczenie
rzeczownik
stan (w jakimś coś lub ktoś się znajduje) = state
zagrożenie (coś lub ktoś, kto może wyrządzić szkodę) = threat
niebezpieczeństwo (że ktoś zostanie zraniony, zabity lub coś zostanie zniszczone) = danger
wyjście (gdy ktoś skądś wychodzi) = exit
narzędzie (ktoś wykorzystany przez kogoś innego) = tool
ofiara (ktoś, kto ponosi najczęściej mentalne konsekwencje czegoś) = victim
bezrobocie (gdy ktoś nie ma pracy) = unemployment
odzież (którą ktoś posiada) = wardrobe
cel (miejsce/osoba, do którego/której ktoś się kieruje lub ktoś kieruje swój strzał, rzut itd.) = aim
skok (gdy ktoś skacze w jakimś kierunku) = spring
przegrana (sytuacja, w której ktoś przegrywa) = defeat
kieszeń (ilość pieniędzy, które ktoś ma do wydania) = pocket
odpowiedzialność (gdy ktoś jest odpowiedzialny za coś i jest gotów na przyjęcie krytyki) = accountability +1 znaczenie
upadek (sytuacja, w której ktoś jest pokonany lub obalony) = defeat
czasownik
może (używane do powiedzenia, że ktoś jest gotowy, aby coś zrobić) = will
rzucić (sprawić, że ktoś upadnie) = throw
posłuchać (zrobić tak, jak ktoś sugeruje) = listen
przekonać (sprawić, że ktoś uwierzy, że to, co mówimy jest prawdą) = convince
zatrzymywać (sprawiać, że ktoś przybędzie później, niż planował) = keep
uciszyć (sprawić, by ktoś przestał rozmawiać) = silence
powtarzać (to co ktoś właśnie powiedział lub zrobił) = echo
przeżyć (żyć dłużej niż ktoś inny) = outlive
idiom
czyjś cień (ktoś, kto kogoś śledzi) = somebody's shadow
określnik
drugi (w znaczeniu: ktoś inny, coś w opozycji do czegoś pierwszego) = another
przysłówek
przymiotnik
niepewny (gdy ktoś jest niepewny na temat czegoś) = uncertain
Zobacz także: Kto?

powered by  eTutor logo