GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"get some" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get some" po angielsku

get any *
get some **

 1. zaliczyć kogoś (odbyć stosunek płciowy) slang
  Did you get some last night? (Zaliczyłeś kogoś wczoraj?)
obrazek do "some" po polsku
określnik
 1. kilka, parę
  The company lost some important clients. (Firma straciła kilku ważnych klientów.)
  We found some interesting things. (Znaleźliśmy kilka ciekawych rzeczy.)
  I have some questions for you. (Mam do ciebie parę pytań.)
 2. pewien (dość duży) oficjalnie
  We came across some problem but I hope we will be able to deal with it. (Natknęliśmy się na pewien spory problem, ale mam nadzieję, że będziemy w stanie sobie z nim poradzić.)
  You have to wait - it might take some time. (Musisz poczekać - to może zająć pewien czas.)
 3. niektórzy, niektóre
  Some people don't like football. (Niektórzy ludzie nie lubią piłki nożnej.)
  In some parts of the world people still don't have electricity. (W niektórych częściach świata ludzie nadal nie mają elektryczności.)
  link synonim: certain
 4. jakiś, pewien
  No, I don't know him. It's just some guy. (Nie, nie znam go. To tylko jakiś facet.)
  Some man wants to talk to you. Should I let him in? (Jakiś mężczyzna chce z tobą rozmawiać. Powinienem go wpuścić?)
  Some changes must be done. (Jakieś zmiany muszą zostać dokonane.)
  Some little girl came up to me and gave me a flower. (Jakaś dziewczynka do mnie podeszła i dała mi kwiatka.)
 5. niezwykły
  That was some party last night. (Zeszłej nocy to dopiero była impreza.)
  That is some view! (To dopiero niezwykły widok!)
 6. nieco, trochę
  I need to borrow some money. (Potrzebuję pożyczyć trochę pieniędzy.)
  "Do you want something from the shop?" "Yes, some butter and milk." ("Chcesz coś ze sklepu?" "Tak, trochę masła i mleka.")
  Can you give me some sugar? (Czy możesz dać mi nieco cukru?)
  Would you like some cake? (Chciałabyś trochę ciasta?)
zaimek
 1. niektórzy, niektóre
  Some of my friends are already married. (Niektórzy z moich przyjaciół są już po ślubie.)
  Some of you are unworthy of this title. (Niektórzy z was są niegodni tego tytułu.)
  zobacz także: any
przysłówek
 1. nieco, trochę  AmE język mówiony
  "Is she feeling better?" "Some." ("Czy ona czuje się lepiej?" "Nieco.")
suffiks
 1. do tworzenia przymiotników (mający skłonność do zachowania się w określony sposób)
 2. do tworzenia rzeczowników (grupa o określonej liczebności, np. w sporcie)