"niektóre" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niektóre" po polsku

niektóre

określnik
 1. some *****
  • niektórzy, niektóre
   Some people don't like football. (Niektórzy ludzie nie lubią piłki nożnej.)
   In some parts of the world people still don't have electricity. (W niektórych częściach świata ludzie nadal nie mają elektryczności.)
   link synonim: certain
zaimek
 1. some *****
  • niektórzy, niektóre
   Some of my friends are already married. (Niektórzy z moich przyjaciół są już po ślubie.)
   Some of you are unworthy of this title. (Niektórzy z was są niegodni tego tytułu.)
   zobacz także: any

powered by  eTutor logo