"niektórzy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niektórzy" po polsku

niektórzy

przymiotnik
 1. certain *****
  • niektórzy, pewni
   For certain reasons I don't want to go there. (Z pewnych powodów nie chcę tam iść.)
   Certain things are better left unsaid. (Pewnych rzeczy lepiej nie mówić.)
   Only certain people are allowed in the building on the weekend. (Tylko niektóre osoby są wpuszczane do budynku w weekend.)
   It is related to certain payments. (To jest powiązane z niektórymi płatnościami.)
   He read a certain part of the book. (On przeczytał pewną część książki.)
   I don't like a certain of our acquaintances. (Nie lubię niektórych z naszych znajomych.)
   link synonimy: one, some
określnik
 1. some *****
  • niektórzy, niektóre
   Some people don't like football. (Niektórzy ludzie nie lubią piłki nożnej.)
   In some parts of the world people still don't have electricity. (W niektórych częściach świata ludzie nadal nie mają elektryczności.)
   link synonim: certain
zaimek
 1. some *****
  • niektórzy, niektóre
   Some of my friends are already married. (Niektórzy z moich przyjaciół są już po ślubie.)
   Some of you are unworthy of this title. (Niektórzy z was są niegodni tego tytułu.)
   zobacz także: any

powered by  eTutor logo