"gdzieś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gdzieś" po polsku

Powiązane zwroty — "gdzieś"

czasownik
iść (gdzieś z kimś) = come
przynosić (gdy idziemy gdzieś, żeby coś przynieść) = get
wcisnąć (coś gdzieś) = stick
zostawiać (coś gdzieś) = park
wyciągnąć (kogoś gdzieś, np. do kina) = drag
zatrzymywać (gdzieś tymczasowo) = detain
prowadzić (kogoś gdzieś) = steer
zabraniać (komuś czegoś lub wstępu gdzieś) = bar
kierować (np. gdzieś, do celu) = direct
posadzić (kogoś gdzieś lub na czymś) = sit
umieścić (coś gdzieś) = stow
wpuścić (pozwolić komuś wejść gdzieś) = admit
wpadać (wbiec gdzieś szybko) = charge
doprowadzać (kogoś gdzieś) = pilot
kłaść (coś gdzieś) = repose
walić (gdzieś) = pound
zostawać (gdzieś) = stop
utrzymywać (np. porządek gdzieś) = keep
zgłaszać się (gdzieś) = report
pozostawać (gdzieś) = tarry +1 znaczenie
być obecnym (gdzieś) = assist
aklimatyzować (się gdzieś) = assimilate
zakradać się (gdzieś) = sneak
rzeczownik
obecność (pojawienie się gdzieś) = presence
ścieżka (po której można gdzieś dotrzeć) = path
wstęp (możliwość wejścia gdzieś) = admission
wysyłanie (kogoś gdzieś) = dispatch , także: despatch
przysłówek
gdzie = where +1 znaczenie
gdzieś tu = about , abt (skrót) potocznie
tak sobie (np. przebywać gdzieś) = about , abt (skrót) potocznie
spójnik
przyimek
zaimek
phrasal verb
skończyć (np. gdzieś) = end up
przechowywać (coś gdzieś) = tuck away
wyruszyć (gdzieś) = head out
podjechać (gdzieś, do jakiegoś miejsca) = drive over
wpaść (gdzieś, do kogoś) = pop down
inne

powered by  eTutor logo