"bufet" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bufet" po polsku — Słownik angielsko-polski

bufet

cafeteria Catholic is, buffet Chinese buffet restaurants
rzeczownik
 1. counter ***
  • kontuar, lada, bufet [COUNTABLE]
   Can we sit at the counter? (Czy możemy usiąść przy bufecie?)
   He put two bottles of beer on the counter. (Postawił dwie butelki piwa na ladzie.)
 2. cafeteria *
 3. buffet *
  • bufet, bar (w restauracji)
   Let's go to the buffet, I'm hungry. (Chodźmy do bufetu, jestem głodny.)
   If you want to find me, I'll be at the buffet. (Jeżeli chcesz mnie znaleźć, to będę przy barze.)
  • kredens, bufet (rodzaj mebla) American English
   I bought a new buffet for my living room. (Kupiłem nowy bufet do salonu.)
 4. buttery
 5. bar-room
 6. refreshment bar , refreshment stall , refreshment stand  
 7. donko

Powiązane zwroty — "bufet"

rzeczownik
zimny bufet = cold table +2 znaczenia
bufetowa = counter help +1 znaczenie
czasownik

"bufet" — Słownik kolokacji angielskich

refreshment stand kolokacja
 1. refreshment rzeczownik + stand rzeczownik = bufet
  Luźna kolokacja

  They sat at a plastic table near a closed refreshment stand, deep in the shadows of a canyon.

  Podobne kolokacje: