"bufet" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bufet" po polsku

bufet

obrazek do "counter" po polsku obrazek do "cafeteria" po polsku cafeteria Catholic is, obrazek do "buffet" po polsku buffet Chinese buffet restaurants obrazek do "bar-room" po polsku
rzeczownik
 1. counter ***
  • kontuar, lada, bufet [policzalny]
   Can we sit at the counter? (Czy możemy usiąść przy bufecie?)
   He put two bottles of beer on the counter. (Postawił dwie butelki piwa na ladzie.)
 2. cafeteria *
 3. buffet *
  • bufet, bar (w restauracji)
   Let's go to the buffet, I'm hungry. (Chodźmy do bufetu, jestem głodny.)
   If you want to find me, I'll be at the buffet. (Jeżeli chcesz mnie znaleźć, to będę przy barze.)
  • kredens, bufet (rodzaj mebla) American English
   I bought a new buffet for my living room. (Kupiłem nowy bufet do salonu.)
 4. buttery
 5. bar-room
 6. refreshment bar , refreshment stall , refreshment stand  
 7. donko

"bufet" — Słownik kolokacji angielskich

refreshment stand kolokacja
 1. refreshment rzeczownik + stand rzeczownik = bufet
  Luźna kolokacja

  They sat at a plastic table near a closed refreshment stand, deep in the shadows of a canyon.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo