"wyjątkowa okazja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyjątkowa okazja" po polsku

"wyjątkowa okazja" — Słownik kolokacji angielskich

unique opportunity kolokacja
  1. unique przymiotnik + opportunity rzeczownik = wyjątkowa okazja
    Bardzo silna kolokacja

    "This is a unique opportunity to give the first image of the Games and our country."

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyjątkowa okazja
  1. exceptional przymiotnik + opportunity rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I will wait, then," said he to himself; "at least, unless some exceptional opportunity for escape occurs.

powered by  eTutor logo