"szczególna okazja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szczególna okazja" po polsku

"szczególna okazja" — Słownik kolokacji angielskich

special occasion kolokacja
 1. special przymiotnik + occasion rzeczownik = specjalna okazja, szczególna okazja
  Bardzo silna kolokacja

  So now you know how to turn any mean into a special occasion!

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególna okazja
 1. particular przymiotnik + occasion rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  But on this particular occasion, he wasn't up to his usual game.

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególna okazja
 1. special przymiotnik + opportunity rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  "When special opportunities come up, you're higher on the list," he said.

powered by  eTutor logo