"odrębny rynek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odrębny rynek" po polsku

odrębny rynek

rzeczownik
  1. distinct market  

"odrębny rynek" — Słownik kolokacji angielskich

separate market kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odrębny rynek
  1. separate przymiotnik + market rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Mobile phones used to be a separate market but the boundaries between them and music players are beginning to blur.

powered by  eTutor logo