BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"popular location" — Słownik kolokacji angielskich

popular location kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna lokalizacja
  1. popular przymiotnik + location rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It has also become a popular location for television series and films.

powered by  eTutor logo