KURS BUSINESS ENGLISH -50%Podaruj sobie prezent na Mikołaja. Oferta tylko do niedzieli.Sprawdź

"popular location" — Słownik kolokacji angielskich

popular location kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna lokalizacja
  1. popular przymiotnik + location rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It has also become a popular location for television series and films.