"nałożenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nałożenie" po polsku

nałożenie

rzeczownik
 1. application ***
  • aplikacja (np. leku), smarowanie (np. maścią), nałożenie (np. farby) [UNCOUNTABLE]
   Regular cream application will ease the pain. (Regularne smarowanie kremem zmniejszy ból.)
   Wait 30 minutes between paint applications. (Poczekaj 30 minut między nakładaniem farby.)
 2. imposition
  • nałożenie, wprowadzenie (np. podatku, kary), narzucenie
   An unwilling imposition of new laws will only result in more disobedience. (Bezwolne narzucenie nowych praw poskutkuje tylko większym nieposłuszeństwem.)
   The imposition of this tax has crippled local enterprises. (Wprowadzenie tego podatku zaszkodziło lokalnym przedsiębiorstwom.)
   Our country is not happy with the imposition of this fine. (Nasze państwo nie jest zadowolone z nałożenia tej kary.)
 3. superposition  
  the placement of one object ideally in the position of another one in order to show that the two coincide
czasownik
 1. impose ***
  • narzucać (np. zasady), nakładać (np. kary) [TRANSITIVE]
   This is done by people who impose their will on others. (Tak robią ludzie, którzy narzucają innym swoją wolę.)
   Mother imposed a punishment on her children. (Matka nałożyła karę na swoje dzieci.)
 2. layer ***
  • układać, nakładać
   I layered the books on the shelf. (Ułożyłem książki na półce.)
   Layer the sponges and sprinkle with caster sugar. (Ułóż biszkopty i posyp je cukrem pudrem.)
 3. pull *****
  • nakładać, ściągać (ubranie) [TRANSITIVE]
   He pulled a shirt on. (On nałożył koszulę.)
   She pulled her jacket off. (Ona ściągnęła kurtkę.)
   Pull your pants up, we are leaving the house. (Nakładaj spodnie, wychodzimy z domu.)
 4. dab
 5. prescribe *
 6. superimpose
 7. superpose  
 8. superinduce
 9. infeed
 10. impone
phrasal verb
 1. put something on something
czasownik
 1. apply ****
  • nakładać, nałożyć, smarować, posmarować (np. farbę, płyn, krem) [TRANSITIVE]
   She always applies two layers of sunscreen. (Ona zawsze nakłada dwie warstwy kremu przeciwsłonecznego.)
   Apply the paint with the brush and be careful. (Nakładaj farbę pędzelkiem i bądź ostrożny.)
 2. impose a deadline
phrasal verb
 1. put something on , także: put on something ***

Powiązane zwroty — "nałożenie"

czasownik
phrasal verb
idiom
inne
rzeczownik
inne

powered by  eTutor logo