"procedura" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "procedura" po polsku

procedura

rzeczownik
 1. procedure ***   [policzalny lub niepoliczalny]
  The procedure may be hard for some people to do. (Procedura może być trudna do przejścia dla niektórych ludzi.)
  By then it was too late to stop the procedure. (Wtedy było już za późno, żeby przerwać procedurę.)
  The security procedure will take up to 20 days, officials said. (Władze stwierdziły, że procedura bezpieczeństwa zajmie do 20 dni.)
 2. routine **
  • procedura, ustalony porządek [policzalny lub niepoliczalny]
   Soon enough, the family will get back to its summer routine. (Już za niedługo rodzina wróci do letniego porządku.)
   Our company has its own routine concerning sending e-mails. (Nasza firma ma własną procedurę dotyczącą wysyłania e-maili.)
 3. mechanism ***
  • mechanizm, procedura [policzalny]
   We've got to figure out a new mechanism of talking to one another. (Musimy wymyślić nową procedurę rozmawiania ze sobą.)
   You have to explain that mechanism to me. (Musisz wyjaśnić mi tę procedurę.)
   This is a complicated mechanism - I will never remember that. (To skomplikowany mechanizm - nigdy go nie zapamiętam.)
 4. position paper
  • procedura (np. postępowania, rozwiązywania problemów)
 5. proceeding  

"procedura" — Słownik kolokacji angielskich

position paper kolokacja
 1. position rzeczownik + paper rzeczownik = procedura (np. postępowania, rozwiązywania problemów)
  Bardzo silna kolokacja

  His position paper, he said, would be made public next month.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo