BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"question one's decision" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pytanie czyjś decyzja
  1. question czasownik + decision rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He was al- ready beginning to question his decision to come to Florida.

powered by  eTutor logo