BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"question one's ability" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pytanie czyjś umiejętność
  1. question czasownik + ability rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They see the man behind the mask, and question his ability to rule.

powered by  eTutor logo