"question one's authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pytanie czyjś władza
  1. question czasownik + authority rzeczownik
    Silna kolokacja

    I've brought those children up to think for themselves, and to question authority.

powered by  eTutor logo