BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"grant authority" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "grant authority" po angielsku

  1. udzielić pełnomocnictwa

"grant authority" — Słownik kolokacji angielskich

grant authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza dotacji
  1. grant czasownik + authority rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But the president took no action during the two-year term of authority granted by the Act.

powered by  eTutor logo