"hold authority" — Słownik kolokacji angielskich

hold authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trzymaj w ramionach władzę
  1. hold czasownik + authority rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Community elders often hold more authority than those in formal government positions.

powered by  eTutor logo